Pol?tica de cookies

L?acc?s a aquest Lloc web pot implicar la utilitzaci? de cookies. Les cookies s?n petites quantitats d?informaci? que s?emmagatzemen al navegador utilitzat per cada usuari, perqu? el servidor recordi certa informaci? que posteriorment nom?s podr? llegir el servidor que l?ha implementada. Generalment, les cookies tenen una durada limitada. Cap de les cookies d?aquest Lloc web permet contactar amb el n?mero de tel?fon de l?Usuari, la seva adre?a de correu electr?nic ni cap altre mitj? de contacte. Cap cookie d?aquest Lloc web pot extreure informaci? del disc dur de l?Usuari o emmagatzemar dades personals. En aquest Lloc web, l??nica forma que la informaci? privada d?un Usuari formi part de l?arxiu cookie ?s que l?Usuari doni personalment aquesta informaci? al servidor.

En particular, les cookies que utilitza aquest Lloc web s?n les seg?ents:

cookies anal?tiques Les cookies anal?tiques recullen informaci? per avaluar l??s que l?internauta fa de la web i l?activitat general de la web. L?anal?tica de la web ?s la mesura, el recull, l'an?lisi i la creaci? d?informes de les dades d?Internet, amb l?objectiu d?entendre i optimitzar l??s del lloc web.

cookies socials Les cookies socials s?n necess?ries per a les xarxes socials externes. La seva funci? ?s controlar la interacci? amb els botons socials dins la p?gina.

cookies t?cniques. Les cookies t?cniques s?n estrictament per a l??s d?aquest lloc web.

cookies funcionals Les cookies funcionals s?n les estrictament necess?ries per proporcionar els serveis sol?licitats als usuaris d?aquest lloc web.

Pel simple fet d?accedir al Lloc web, l?Usuari accepta la utilitzaci? de cookies. En cas que l?Usuari no n?accepti la utilitzaci?, ha de deshabilitar-ne l??s a trav?s de la configuraci? del navegador. En cas d?eliminar-se les cookies, la qualitat i velocitat de la navegaci? a trav?s del Lloc web poden disminuir.

Com desactivar les cookies?

Normalment ?s possible deixar d'acceptar l'?s de cookies del navegador , o deixar d'acceptar les cookies d'un Servei.

Tots els navegadors moderns permeten canviar la configuraci? de cookies . Aquests ajustaments normalment es troba en les ' opcions ' o ' Prefer?ncies ' del men? del seu navegador . Aix? mateix , pot configurar el seu navegador o el seu gestor de correu electr?nic, aix? com instal ? lar complements gratu?ts per evitar que es descarreguin els Web Bugs en ??obrir un email. Eston s?n els passos que ha de seguir per accedir a la configuraci? de les cookies i , i si cal , de la navegaci? privada en prinicpals navegadors :

Internet Explorer:
Eines - > Opcions d'Internet - > Privacitat - > Configuraci?.
Per a m?s informaci? , podeu consultar el suport de Microsoft o l'Ajuda del navegador.

Firefox:
Eines - > Opcions - > Privacitat - > Historial - > Configuraci? Personalitzada .
Per a m?s informaci?, podeu consultar el suport de Mozilla o l'Ajuda del navegador.

Chrome:
Configuraci? - > Mostra opcions avan?ades - > Privacitat - > Configuraci? de contingut.
Per a m?s informaci?, podeu consultar el suport de Google o l'Ajuda del navegador.

Safari:
Prefer?ncies - > Seguretat.
Per a m?s informaci?, podeu consultar el suport d'Apple o l'Ajuda del navegador.